UTDRAG UR TEXT
LYDNADSPROVSBESTÄMMELSER
SKK
2007-01-01

 

LYDNADSKLASS 1
Total maxpoäng i Lydnadsklass 1 = 200 poäng

1:a pris 160-200 p
2:a pris 140-159,5 p
3:e pris 100-139,5 p

 

PLATSLIGGANDE
Koeff 3 / Maxpoäng 30

Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca 5 m mellanrum och avlägsnar sig gående omkring 20 m och stannar där vända mot och synliga för hundarna. Dessa skall kvarligga två minuter utan att förflytta sig. När föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På order av tävlingsledaren avhämtar förarna hundarna.

 

TANDVISNING / TILLGÄNGLIGHET
Koeff 1 / Maxpoäng 10

Momentet är obligatoriskt. Hunden skall vara kopplad. Domaren skall utan svårighet kunna kontrollera hundens bett. I bedömningen tas hänsyn till hundens allmänna uppträdande. Dvärghundar kan vid momentets utförande placeras på ett bord.

 

LINFÖRIGHET
Koeff 4 / Maxpoäng 40

Hunden förs i fritt hängande koppel och skall villigt och rakt följa föraren, gående på dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Linförighet skall prövas i vändningar och halter i vanlig marsch. Hunden ska även prövas under rak språngmarsch där märkbar tempoväxling ska föreligga. Då föraren gör halt, skall hunden utan kommando stanna i utgångsställning. Vid nytt marschanträde och vid förändring av gångart får kommandot upprepas.

 

LÄGGANDE
Koeff 2 / Maxpoäng 20

Momentet inleds med fritt följ. På kommando eller tecken skall hunden snabbt lägga sig. Platsläggande utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter ca 10 m, gör helt om halt och återvänder sedan till hunden på order av tävlingsledaren.

 

INKALLANDE
Koeff 3 / Maxpoäng 30

Hunden lämnas i sittande ställning varefter föraren går ca 15 m i anvisad riktning. På tävlingsledarens order inkallas hunden.

 

STÅENDE
Koeff 3 / Maxpoäng 30

Momentet inleds med fritt följ. På kommando eller tecken skall hunden snabbt ställa sig. Stående utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter ca 10 m, gör helt om halt och återvänder sedan till hunden på order av tävlingsledaren.

 

APPORTERING
Koeff 1 / Maxpoäng 10

Hunden i utgångsställning. Hunden skall, efter order av tävlingsledaren, på kommando av föraren gripa en apportbock av trä, som av föraren hålls på lämpligt avstånd framför hundens nos. Hunden skall hålla apportbocken c:a 5 sek. Därefter skall föraren, på order av tävlingsledaren, kommendera hunden att avlämna apportbocken.

 

APPORTERING
Koeff 1 / Maxpoäng 10

Hunden i utgångsställning. Hunden skall, efter order av tävlingsledaren, på kommando av föraren gripa en apportbock av trä, som av föraren hålls på lämpligt avstånd framför hundens nos. Hunden skall hålla apportbocken c:a 5 sek. Därefter skall föraren, på order av tävlingsledaren, kommendera hunden att avlämna apportbocken.

 

HOPP ÖVER HINDER
Koeff 2 / Maxpoäng 20

Hunden lämnas i sittande ställning på valfritt avstånd framför hindret. Föraren ställer upp på valfritt avstånd på motsatta sidan i riktning mot hindret. Innan föraren lämnar hunden får kommandot "stanna kvar" användas. På förarens kommando skall hunden hoppa fritt över hindret och inta utgångsställning. Hindret ska vara täckt och hopphöjden vara densamma som hundens mankhöjd, avrundad till närmaste 5 cm. På begäran av föraren kan höjden sättas högre, dock högst 1 meter.

 

 

 

LYDNADSKLASS 2
Total maxpoäng i Lydnadsklass 2 = 200 poäng

1.a pris 160-200 p
2:a pris 140-159,5 p
3:e pris 100- 139,5 p

PLATSLIGGANDE
Koeff 4 / Maxpoäng 40

Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca 5 m mellanrum och avlägsnar sig gående utom synhåll för hundarna. Dessa skall kvarligga tre minuter utan att förflytta sig. När föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På order av tävlingsledaren avhämtar förarna hundarna.

 

PLATSLIGGANDE
Koeff 4 / Maxpoäng 40

Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca 5 m mellanrum och avlägsnar sig gående utom synhåll för hundarna. Dessa skall kvarligga tre minuter utan att förflytta sig. När föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På order av tävlingsledaren avhämtar förarna hundarna.

 

LÄGGANDE
Koeff 1 / Maxpoäng 10

Momentet inleds med fritt följ. På kommando eller tecken skall hunden snabbt lägga sig. Platsläggande utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter ca 10 m, gör helt om halt och återgår sedan till hunden på order av tävlingsledaren.

 

INKALLANDE MED STÄLLANDE
Koeff 3 / Maxpoäng 30

Hunden lämnas i sittande ställning varefter föraren går 25-35 m i anvisad riktning. På tävlingsledarens order inkallas hunden. Vid utsatt markering beordras den stanna i stående ställning varefter den inkallas. Föraren skall utan order från tävlingsledaren själv ge kommando vid ställande. Kommando ges vid utsatt markering vid sidan av sträckan, väl synlig för föraren. Markeringen ska finnas vid halva sträckan. Order till föraren att inkalla hunden ges av tävlingsledaren.

 

SÄNDANDE MED STÄLLANDE
Koeff 3/ Maxpoäng 30

Ekipaget ställer upp på c:a 10 m avstånd mitt för en markerad ruta 3x3 meter. På kommando sänds hunden in i rutan där den kommenderas till stående. Föraren avgör själv när ståkommandot ges. Hunden ska efter ståkommandot förbli stående inom rutan i c:a 3 sek, varefter tävlingsledaren ger order att avhämta hunden.

APPORTERING
Koeff 2 / Maxpoäng 20

Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat en av tävlingsledaren utlämnad apportbock av trä minst 10 m, skall hunden på kommando genast hämta föremålet, sätta sig framför eller vid sidan av föraren och på kommando avlämna föremålet.

 

FJÄRRDIRIGERING
Koeff 2 / Maxpoäng 20

Hunden lägges efter tävlingsledarens order, varefter föraren beger sig ca 5 m från hunden. Föraren skall sedan, med röst och/eller tecken, fyra gånger kommendera hunden till sättande/ läggande. Föraren återgår till hunden på tävlingsledarens order.

 

FRITT HOPP ÖVER HINDER
Koeff 2 / Maxpoäng 20

Hunden skall från utgångsställning på kommando hoppa fritt över hindret. På kommando skall hunden sätta sig på andra sidan och förbli sittande till dess tävlingsledaren beordrar föraren kommendera återhopp. Föraren avgör själv när hunden skall sättas på andra sidan hindret. Hindret skall vara täckt och hopphöjden vara densamma som hundens mankhöjd, avrundad till närmaste 5 centimeter. På begäran av föraren kan höjden sättas högre, dock högst 1 meter.

 

HELHETSINTRYCK
Koeff 1 / Maxpoäng 10

Vid bedömning av helhetsintryck tas först och främst hänsyn till samarbetet mellan förare och hund såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall även tas till arbetsglädje och arbetsvilja.

 

 

Tillbaka